کوره پخت رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ کوره ای مایع چیست؟

کوره های پخت رنگ پودری از لحاظ انتقال قطعات به دو دسته تقسیم می شوند :
یک دسته از کوره ها به نام کوره بچ یا کمدی شناخته می شوند. در این نوع کوره ها که در ابعاد مختلف طراحی و ساخته می‌شوند، عملیات پخت رنگ پس از چیدمان قطعات در داخل کوره و بستن درب‌ها انجام شده و پس از پخت و خنک شدن از کوره خارج می‌گردد.

دسته دیگر شامل کوره‌های مداوم می‌باشد. قطعات در این نوع کوره‌ها توسط نقاله های هوایی یا زمینی به درون آن وارد شده و در طول منطقه پخت هدایت شده و سپس از کوره خارج می‌گردد. سرعت نقاله در این نوع کوره ها به ترتیبی تنظیم می‌گردد که قطعات، زمان مشخص شده جهت پخت رو در طول کوره سپری نمایند.