کوره پخت رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ کوره ای مایع چیست؟

کوره پخت رنگ پودری الکترواستاتیک

کوره های پخت رنگ پودری از لحاظ کاربرد به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته کوره هایی هستند که به نام کوره باکس شناخته می شوند و در ابعاد مختلف از اندازه 2*2*2 شروع می شوند ... Read More