معرفی دستگاه حدیده برقی

انواع دستگاه حدیده برقی

حديده (حدیده لوله) ابزاري است كه داخل آن مانند مهره داراي دندانه ميباشد. از اين وسيله حدیده لوله کشی به عنوان دندانه روي سطح خارجي استوانه ها استفاده مي كنند. ... Read More