معرفی دستگاه حدیده برقی

r2n2

انواع دستگاه حدیده برقی

حديده (حدیده لوله) ابزاري است كه داخل آن مانند مهره داراي دندانه ميباشد. از اين وسيله حدیده لوله کشی به عنوان دندانه روي سطح خارجي استوانه ها استفاده مي كنند. ... Read More