مبدل حرارتی و طرز کار آن

مبدل حرارتی چیست و طرز کار آن

مبدل حرارتی چیست و طرز کار آن در پاسخ به سوال مبدل حرارتی چیست به طور ساده می توان گفت که مبدل حرارتی دستگاهی است که حرارت را در اثر اختلاف دمای ایجاد شده بین دو سیال ، از یک سیال (گاز یا مایع) به سیال دیگر منتقل می کند. برای مثال یک مبدل حرارتی