تست چسبندگی رنگ و پوشش

تست چسبندگی رنگ و پوشش

تست چسبندگی رنگ و پوشش در صنایع رنگ و پوشش، تست چسبندگی رنگ اغلب برای تعیین مقاومت رنگ  و یا پوشش بر روی بستر آن استفاده می شود. روش های مختلف این تست به شرح ذیل می‌باشد. Scrape Adhesion Test : جهت اندازه گیری میزان چسبندگی پوشش های آلی که به سطوح صاف و تخت اعمال