اجزای قیچی گیوتین

قیچی گیوتین

مکانیزم کلی قیچی گیوتین به این صورت است که معمولاً تیغه پایینی ثابت و به لبه میز قیچی سوار می شود، تیغه بالائی که به‌صورت عمودی قابل حرکت است. ... Read More