قیچی گیوتین

کوره ی پخت رنگ

کوره ی پخت رنگ همانطور که از اسم این نوع کوره پیداست این کوره شبیه به یک باکس( جعبه ) ... Read More

قیچی گیوتین

مکانیزم کلی قیچی گیوتین به این صورت است که معمولاً تیغه پایینی ثابت و به لبه میز قیچی سوار می شود، تیغه بالائی که به‌صورت عمودی قابل حرکت است. ... Read More