شرکت صنایع کوره ایران از ابتدای تاسیس، طراحی و ساخت کوره‌های عملیات حرارتی را در برنامه کار خود داشته و در این راستا کوره های متنوعی از قبیل کوره‌های سخت کاری، کوره های پیش گرم و کوره‌های برگشت را برای صنایع مختلف طراحی واجرا نموده است . اجرای کوره‌های پیش گرم و تنش گیری خط تولید فنر با نقاله Walking beam از جمله پروژه های اجرا شده این شرکت می‌باشد.

کوره های عملیات حرارتی در انواع برقی ، گازی و گازوئیلی ارائه می‌شوند. سیستم های نقل و انتقال مواد در داخل کوره‌ها بصورت پوشری، واکینگ بیم، نقاله زمینی و واگنی اجرا می‌گردد.