کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران


کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران

کوره تشعشعی (شعله‌ای –روباده) کوره‌ای است كه بين محصول و مواد شارژ تماس احتراق مستقيم برقرار است و حرارت از سه طريق ، جابجايي ، هدايت و تشعشع به مذاب می‌رسد.

کوره‌های تشعشعی (انعکاسی)، معمولاً در دو نوع ثابت و دوار (کوره در حین عملیات ذوب، دوران و چرخش دارد) مورداستفاده قرار می‌گیرند. طرز کلی کار این کوره به این صورت است

که هوا و سوخت توسط مشعل يا مشعل‌هایی از یک‌ طرف كوره به داخل محفظه احتراق (كوره) تزريق می‌گردد و در اثر سوختن حرارت لازم را براي ذوب شارژ فراهم می‌کند. کوره تشعشعی ثابت برای ذوب فلزات و آلیاژهای غیر آهنی به کار می‌رود.

مزیت کوره‌های تشعشعی

 • امکان تهیه مذاب با مقادیر زیاد ( در مقایسه با نوع کوره دوار)
 • برخورداری از راندمان حرارتی بیشتر (در مقایسه با کوره‌های دوار)
 • پخش همسان درجه حرارت و ترکیب شیمیایی به دلیل به هم خوردن مذاب (در نوع دوار کوره‌های تشعشعی)
 • کار کردن با این کوره نیاز به تخصص چندانی ندارد.
 • قطعات بزرگ را می‌توان بدون نیاز به خرد کردن مستقیماً در آن ذوب کرد.

معایب کوره‌های تشعشعی

 • دشوار بودن کنترل واکنش‌های شیمیایی میان مذاب و محصولات احتراق
 • تماس مستقیم شعله با مذاب و سوختن مقداری از عناصر اصلی موجود در مذاب (کربن و سیلیسیم در چدن‌ها)
 • مشکلات زیاد در تمیز کردن کوره
 • راندمان حرارتی کم
 • کنده و خورد شدن آجرهای کف کوره به دلیل تماس مداوم با ذوب
 • محدود بودن آلیاژسازی در کوره‌های ثابت.

طرز کار کوره تشعشعی

در ابتدای کار با کوره تشعشعی باید محدودیت‌ها، استانداردها و موانعی که از کارکرد صحیح کوره جلوگیری می‌کند را بررسی کنیم. این بررسی‌ها به این صورت است که ابتدا از سالم

بودن آجرهای دیواره و کف کوره اطمینان حاصل کرده و بعد اطمینان از نبود مانعی برای خروج گاز از دودکش کوره و سالم بودن مشعل احتراق با استفاده از جعبه کنترل گاز و اکسیژن را

آزاد می‌گردد. اکسیژن و گاز در کوره از داخل فارسونگا با فشار بسیاری رهاشده و سپس با استفاده از فندکی که داخل کوره در نزدیکی فارسونگا تعبیه‌شده کوره را مشتعل می‌کنند تا

کوره پیش گرم شود. برای از دست نرفتن انرژی موجود در کوره باید درب کوره‌بسته باشد که مکانیسم باز و بسته شدن درب کوره پنوماتیکی است. شعله خارج‌شده از مشعل‌ها باید آبی‌رنگ باشد. اگر نسبت هوا به سوخت کمتر باشد شعله قرمز است که این مناسب نیست.

کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران
کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران

پس از ذوب شدن سرباره جمع شده در سطح کوره را تخلیه کرده و بعد از مذاب چندین نمونه برای بردن به آزمایشگاه جهت کوانتومتری کردن نمونه برای به دست آوردن درصد عناصر

موجود در مذاب می‌گیرند. بعد از مطمئن شدن رسیدن به آلیاژ موردنظر دریچه‌ی بار ریز کوره که در قسمت جانبی و کف کوره قرار دارد را باز می‌کنند. در محل خروج مذاب یک عدد صافی

از جنس سرامیک جهت گرفتن آخال‌ها و سرباره‌های باقی‌مانده در کوره قرار می‌دهند. بعدازاینکه ذوب از صافی عبور کرد مذاب در مسیرهایی به سمت قالب‌ها حرکت می‌کنند. در

حین حرکت مذاب به سمت قالب ، قالب‌ها را پیش گرم می‌کنند. قالب‌ها دارای سیستم آبگرد جهت خنک کردن قالب و درنهایت انجماد مذاب ریخته شده در قالب‌ها است.

کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران
کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران

انواع کوره‌های تشعشعی

 • ثابت (استاتیک)
 • تیلتینگ(گردان)

نکات مهم کوره تشعشعی

کوره‌های شعله‌ای برای ذوب فلزات غیر آهنی ازجمله آلومینیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. شارژ کردن این کورها از طریق درب و در بعضی موارد از سقف کوره هم انجام‌پذیر است.

نحوه‌ی قرار گرفتن مشعل‌ها نسبت به دودکش به‌صورتV یعنی دوشاخهVمشعل قرار می‌گیرد و تهVمعمولاً سعی می‌کنند دودکش را قرار دهند تا نزدیک سطح مذاب معمولاً

مشعل‌هایی که روی دیواره کوره می‌گذارند نسبت به دودکش وضعیتVدارد شرایط کوره هم به نسبت سوخت و هوا باید جوری باشد که کوره احیایی باشد یعنی شعله آبی دیده شود هرگاه شعله قرمز باشد میزان هوا نسبت به سوخت کمتر است.

کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران
کوره های تشعشعی صنایع کوره ایران

وضعیت آجرچینی کوره‌ها به این صورت است که پس از ساخت ساختمان کوره ۳تا ۵cm لول می‌شود سطح ورق با یک جرم نسبتاً عایق شده و سپس طناب‌کشی انجام می‌شود. دیواره کوره معمولاً ۴۰-۴۵ سانتیمتر بتن‌ریزی و آجرچینی می‌کنند.