کوره عملیات حرارتی

ساخت کوره های صنعتی کوره رنگ ایران

ساخت کوره های صنعتی کوره رنگ ایران


کوره عملیات حرارتی

  • عملیات حرارتی گرم کردن قطعه توسط سیستم القایی می‌باشد. در این روش یک جریان متناوب AC از سیم پیچ عبور داده می‌شود و در اثر آن یک میدان الکترومغناطیسی به داخل قطعه نفوذ کرده و تغییر آن موجب به وجود آمدن جریان‌های متناوبی به نام جریان فوکو می‌شود.
کوره عملیات حرارتی
کوره عملیات حرارتی
  • بدین ترتیب قطعه در زمان بسیار کوتاهی گرم می‌شود و از آن‌جا که با دور شدن از سطح قطعه کار قدرت میدان الکترومغناطیسی کاهش می‌یابد، مقدار جریان فوکو در موقعیت‌های مختلف نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین نرخ تبدیل انرژی الکتریکی به حرارت و در نتیجه افزایش دما با تغییر موقعیت تغییر می‌کند.
  • باید توجه داشت که فرکانس کار بسیار اهمیت دارد. هرچقدر فرکانس کار زیاد باشد عمق نفوذ کمتر می‌شود و به همین شکل با کاهش فرکانس عمق نفوذ افزایش می‌یابد.
کوره های عملیات حرارتی انواع مختلفی دارند که اساس و پایه کار و تولید حرارت آنها مقاومت الکتریکی است ، هر چند که کوره های عملیات حرارتی شعله ای نیز در برخی موارد دیده می شود.
کوره عملیات حرارتی
کوره عملیات حرارتی
  • کوره سخت کاری : این نوع کوره ها از نظر ساختار دارای اشکال مختلفی هستند. اما مشخصات کلی آنها مشابه می باشد. به عنوان مثال تمامی آنها باید به دمای آستنیت برسند.
  • کوره تمپر : همانطور که از اسم این کوره مشخص است، هدف اصلی در طراحی این کوره انجام عملیات تمپر می باشد. ولی با توجه به اینکه دامنه حرارتی فرایند تمپر و تنش زدایی بر یکدیگر تطابق دارند، از این کوره می توان برای عملیات تنش زدایی هم استفاده کرد. تمامی قطعات سخت شده نیاز به عملیات تمپر دارند و با توجه به اینکه امکان طولانی بودن عملیات تمپر وجود دارد، بنابراین در کنار هر کوره سخت کاری می تواند دو کوره تمپر وجود داشته باشد.
  • کوره نیتراسیون گازی : این کوره عملیات حرارتی جهت انجام عملیات سطحی نیتراسیون و نیتروکربوراسیون استفاده می شود. با انجام هر یک از این عملیات می توان سطح قطعات را سخت کرده بدون اینکه مغز این قطعات از نظر خواص مکانیکی تغییری بکند.
  • کوره نیتراسیون پلاسمایی تکنیک پلاسما به وسیله ی تخلیه هاله ای روی سطح قطعه مشخص می شود. این هاله در فشار های پایین هنگامی که بین قطعه کار و دیواره های کوره یک اختلاف ولتاژ برقرار شود به وجود می آید، به نحوی که قطعه کار پتانسیل منفی (کاتد) و دیواره فلزی کوره پتانسیل مثبت( آند) دارد.
  • کوره آزمایشگاهی : در هر کارگاه عملیات حرارتی جهت انجام عملیات روی قطعات کوچک و یا جهت انجام سیکل های آزمایشی و یا احیانا تحقیقاتی نیاز به حضور یک کوره آزمایشگاهی می باشد.
کوره عملیات حرارتی
کوره عملیات حرارتی