کوره رنگ پودری الکترواستاتیک

کوره رنگ پودری الکترواستاتیک

کوره رنگ پودری الکترواستاتیک


کوره های پخت رنگ پودری از لحاظ انتقال قطعات به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته از کوره ها به نام کوره بچ یا کمدی شناخته می شوند. در این نوع کوره ها که در ابعاد مختلف طراحی و ساخته می‌شوند، عملیات پخت رنگ پس از چیدمان قطعات در داخل کوره و بستن درب‌ها انجام شده و پس از پخت و خنک شدن از کوره خارج می‌گردد.
کوره رنگ پودری الکترواستاتیک
کوره رنگ پودری الکترواستاتیک
دسته دیگر شامل کوره‌های مداوم می‌باشد. قطعات در این نوع کوره‌ها توسط نقاله های هوایی یا زمینی به درون آن وارد شده و در طول منطقه پخت هدایت شده و سپس از کوره خارج می‌گردد. سرعت نقاله در این نوع کوره ها به ترتیبی تنظیم می‌گردد که قطعات، زمان مشخص شده جهت پخت رو در طول کوره سپری نمایند.
کوره رنگ پودری الکترواستاتیک
کوره رنگ پودری الکترواستاتیک