فرصت کاری

شرکت صنایع کوره ایران جهت تکمیل پرسنل خود در واحد فنی از افراد جویای کار تکنسین فنی دعوت به همکاری مینماید.

جهت ثبت نام برای مصاحبه فرم زیر را تکمیل نمایید