طبقه بندی کوره ها

طبقه بندی کوره ها

طبقه بندی کوره ها

طبقه‌ بندی ساختمانی و تکنولوژیکی کوره‌ها به کوره‌های ذوب و کوره‌های گرم کن(به عنوان مثال کوره‌های پخت رنگ) تقسیم می‌شوند. کوره‌های ذوب برای تهیه فلزات از کانی‌ها و کوره‌های گرم کن یا کوره‌های پخت جهت ایجاد خواص مورد نظر بکار می‌رود.

خصوصیت اینگونه کوره‌ها اینست که مواد بار شده داخل آن‌ها تغییر وضع کلی می‌دهد. کوره‌های گرم کن برای پخت پوشش روی سطح، گرم کردن مواد جهت برشته کردن ( سنگ آهن، مگنزیت نسوز‌ها و غیره ) یا خشک کردن (قالب‌های ریخته‌گری، کانی، ماسه و غیره ) و همچنین برای افزایش کشسانی فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبقه بندی کوره ها

طبقه بندی کوره ها

 

اغلب کوره‌های گرم کن برای عملیات حرارتی که در آن ساختار فلزات تغییرات مشخص می‌کند بکار می‌رود. تمام کوره‌های گرم کن در این خصوصیت مشترک باقی می‌مانند که بار داخل آن‌ها در طی فرایند در همان وضعیت اولیه باقی می‌ماند.

کوره‌های هر گروه بر حسب عملکرد خاصی که قرار است بکار گرفته شود تقسیم‌بندی می‌شود، مثلاً کوره‌های مورد استفاده برای ذوب آهن، فولاد، مس و غیره کوره‌های گرم کن برای برشته کردن کانی‌ها یا نسوز‌ها، گرم کردن فلزات قبل از نورد یا فرج و یا در عملیات حرارتی فلزات بکار برده می‌شوند.

و کوره‌های پخت رنگ که برای پخت پوشش اعمال شده روی فلزات به کار می‌رود. این گروه از کوره‌ها که برای عملکرد تکنولوژیکی خاصی ساخته می‌شوند نیز با توجه به چگونگی کار روش انتقال مواد در کوره و نوع محصولی که قرار است گرم شود دسته‌بندی می‌شود.

 

طبقه بندی کوره ها

طبقه بندی کوره ها

 

مثلاً کوره‌های پخت رنگ الکترواستاتیک به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

کوره هایBatch (کمدی) کوره‌های مداوم با نقاله زمینی یا نقاله هوایی
همچنین کوره‌ها بر حسب نوع سوخت مصرفی به کوره‌های گازی و کوره‌های الکتریکی طبقه‌بندی می‌شوند. مثلاً کوره پخت رنگ الکترو استاتیک می‌تواند از سوخت گازی استفاده کند.

کوره‌ها ممکن است بر اساس چگونگی استفاده از حرارت تلف شده در گاز‌های خروجی که با استفاده از مبادله‌کننده‌ها و یا کاپر‌ها صورت می‌گیرد تقسیم‌بندی شوند.

کوره‌های الکتریکی بر اساس چگونگی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تقسیم‌بندی می‌شود که شامل کوره‌های قوسی، مقاومتی و القائی می‌گردند.

طبقه بندی کوره ها

طبقه بندی کوره ها

 

کوره‌های جدید دستگاه‌های حرارتی پیچیده‌ای می‌باشند که مشتمل بر قسمت اصلی کوره و وسایل جنبی می‌باشد قسمت اصلی کوره بطور معمول شامل محفظه واکنش و وسایل تولید انرژی حرارتی مانند مشعل‌ها، مبدل‌های حرارتی و تجهیزات سیرکولاسیون هوا در کوره‌های گازی والکترود‌ها و مقاومت‌ها در کوره‌هایی الکتریکی می‌باشد.

باید دانست که فرایند اصلی در محفظه احتراقی صورت می‌گیرد و سایر قسمت‌های کوره مناسبترین شرایط را برای آن فراهم می‌کند.