دستگاه نورد ورق


دستگاه نورد ورق

معرفی دستگاه نورد ورق 

کاربرد دستگاه نورد ورق : بعضی از تولید گنندگان برای شکل دهی ورق به فورم استوانه از پرس برک و روشهای شکل دهی ضربه ای استفاده می کنند درحالی که بعضی دیگر از تولید کنندگان در کارکردن با دستگاه نورد ورق مهارت بیشتری دارند . این موضوع باعث می شود به دنبال عواملی بگردیم که به وسیله آنها بتوانیم انتخاب کنیم که پرس برک برای پروژه ما مناسب تر است یا دستگاه نورد ورق . هم نورد و پرس برک می توانند برای شکل دهی فلزات مورد استفاده قرار گیرد هر دستگاه مزایا و معایب خود را دارد انتخاب اینکه کدام دستگاه بهتر است بکاربرد بستگی پیدا می کند بسیاری از مردم فکر می کنند شکل قطعه تایین کننده این می باشد که کدام دستگاه بهتر است نوردها این مزیت را دارند که قادرند یک استوانه کامل 360 درجه را با شعاع مشخص ایجاد کنند دستگاه های نورد بطور خاص در تولید استوانه با قطر بزرگ کار آمد هستند دستگاه نورد ورق می تواند با تکیه گاه فوقانی وجانبی تجهیز شود تا جلو فرو پاشی ورق را حین شکل دهی بگیرد دستگاه نورد ورق می تواند از پس هندسه های مخروطی نیز بر آید و این کار را با زاویه دادن به غلطک ها به میزانی که با هم موازی نشوند انجام می دهد خود دستگاه می تواند برای ایجاد اشکال مخروطی به غلتکهای مخروطی مجهز شود تا همان کارایی را داشته باشد دستگاه نورد ورق برای تولیدات با تیراژ بالا سریع تر و مناسب تر هستند هر دو دستگاه نورد ورق و پرس برک می توانند با سیستم ها ی تابی تجهیز شوند که این سیستم ها میتوانند تغییرات ضخامت مواد ویا بار دستگاه را که باعث تغیراتی در راستای طول قطعه نهایی شود را جبران کنند در یک دستگاه نورد ورق تنظیمات تاب گیری دشوارتر است زیرا نیرو در جهات مختلف از بالا وطرفین وارد می شود اما پیشرفت تکنولوژی آن را ممکن ساخته است .
دستگاه نورد ورق
دستگاه نورد ورق
محدودیت و قابلیت دستگاه نورد ورق : دستگاه نورد ورق برای انجام یک ماموریت طراحی شده است تبدیل ورق مسطح به استوانه ای یا تولید قطعات گرد , دستگاه نورد ورق برای تولید مخروط مورد ا ستفاده قرار میگیرد بجای اینکه به دنبال تنظیم وزاویه دار کردن غلتکهای استوانه ای و موازی دستگاه نورد ورق باشیم از غلتکهای مخروطی استفاده می کنیم امروزه دستگاه های نورد به سیستهای تاب گیر دینامیکی مجهز شده اند که بصورت دستی و اتوماتیک می توانند میزان قدرت غلطک هارا تنظیم کنند اگر تاب غلطک ها گرفته نشود این تاب به قطعه منتقل میشود وکیفیت را تحت ثاثیر می گذارد مقدار کمی کشش می تواند منجر به تولید قطعاتی به شکل قایق کانو شود وبا کشش زیاد قطعاتی به شکل ساعت شنی تولید می شود حتی با این پیشرفتها نورد های ورق رارای محدودیتهایی نبیز هستند این دستگاه ها تمی توانند استوانه با دیواره ضخیم وشعاع کوچک را ایجاد کنند قطر قطعه استفاده از قلتک فوقانی برای تقسیم بار را نمی دهد زیرا به اندازه کافی بزرگ و جا گیر است خیز قلتک فوقانی در امتداد طول بیشتر از مقداری است که بتوان آن راد جبران نمود در این موارد پرس برک بهترین انتخاب می باشد . خصوصیات هر دو دستگاه برای کاربرد های خاص : در طراحی دستگاه های ترکیبی جدید استحکام و پایداری پرس برک باقابلیت های دستگاه نورد ترکیب شده است دستگاه نورد ورق با تکیه گاه فوقانی ترکیبی است از طراحی جدید . تیر فوقانی دارای صلابتی مشابه رم پرس برک است که مولفه روبه بالای نیرویی که روی قلطک فوقانی پرس انجام می دهد را خنثی می سازد تیر فوقانی هنگامی که استوانه تقریبا کامل می شود کنار می رود بنابراین هنگام نورد قطرهای کوچک تداخلی پیش نخواهد آمد این دستگاه های ترکیبی سازندگان می توانند قطعات طویل تر وبا ضخامت بیشتر قطر های تنگتری نسبت به دستگاه های سنتی ایجاد کنند در ساخت هواپیماها از این دستگاه ترکیبی استفاده می کنند پرس برک یا نورد ورق : اگر یک سازنده کلا بخواهد استوانه تولید کند – وتعداد زیادی تولید کند – آنگاه نورد ورق انتخاب ایده آلی است این دستگاه برای کارگاه تولیدی مخازن وتانکر یا کارگاه های بزرگ نورد ورق که روزانه 20 تا 30 استوانه با قطر بزرگ تولید می کنند مناسب است اگر کارهای یک کارگاه متنوع باشد وبارها متفاوتی احتیاج داشته باشد آنگاه کارگاه باید به دنبال منعطف بودن باشد تا کارهای متفاوتی بتواند انجام دهد در این مورد پرس برک گزینه مناسبی است پیشرفت دستگاه های ترکیبی امکانات تولید را حتی بیشتر گسترش می دهد.
دستگاه نورد ورق
دستگاه نورد ورق