دستگاه اره لنگ چیست

دستگاه اره لنگ چیست

دستگاه اره لنگ چیست

دستگاه اره لنگ به این منظور طراحی می‌شوند که عملیات برش از صورت دستی خارج و به صورت عمل مکانیکی درآید. این نوع ماشین می‌تواند کار را بسیار سریع تر و دقیق تر از اره‌های دستی انجام دهد. اره لنگ‌ها به اقتضاء نیازها صنعتی در انواع گوناگون ساخته می‌شوند. میز کار بیشتر این اره‌ها مجهز به گیره‌ای است که می‌تواند نسبت به امتداد تیغه راه موازی یا مورب باشد.

بسیاری از میزها دارای شیارهای صلیب شکلی برای نصب ادوات مخصوص گیرش هستند.

برای اینکه این نوع اره بتواند برش را به خوبی انجام دهد قطعه کار باید محکم در گیره بسته شود. اگر قطعه کار در گیره لق بزند تیغه می‌شکند. تقریباً همه اره لنگ‌ها در حرکت بازگشت تیغه را از سطح کار بالا می‌گیرند. این ویژگی مانع از کند شدن تیغه بر اثر مالش بیهوده با قطعه کار در هنگام بازگشت به نقطه شروع می‌شود.

یکی دیگر از تجهیزات بسیاری از اره لنگ‌ها کلید ایمنی خودکار است که اگر تیغه در هنگام کار شکسته شود به طور خودکار ماشین را متوقف می‌کند. کلید ایمنی از هرگونه آسیبی که در صورت ادامه کار ماشین یا تیغه شکسته ممکن است رخ دهد جلوگیری می‌کند.

اره‌های نواری برقی نیز برای ماشینی کردن برش فلزات طراحی می‌شوند.

 روش کار دستگاه اره لنگ چگونه است:

اره لنگ ها به این منظور طراحی می شوند که عملیات برش از صورت دستی خارج وبه صورت مکانیکی در آید این نوع ماشین می تواند کاررا بسیار سریع تر و دقیق تر از اره های دستی انجام  دهد دستگاه اره لنگ به اقتضاء نیازهای صنعتی در انواع گوناگون ساخته می شوند .

میز کاربیشتر این اره ها مجهز به گیره است که می تواند نسبت به امتداد تیغه راه موازی یا مورب باشد . بسیاری از میزها دارای شیارهای صلیب شکلی برای نصب ادوات مخصوص گیرش هستند . برای دستگاه اره لنگ بتواند برش را به خوبی انجام دهد قطه کار بایید محکم در گیره بشته شود .

 اگر قطعه کار در گیره لق بزند تیغه می شکند . تقریبا همه دستگاه های اره لنگ در حرکت بازگشت تیغه رااز سطح کار بالا می گیرند . این ویژگی مانع از کند شدن تیغه براثر مالش بیهوده باقطعه کار در هنگام بازگشت به نقطه شروع می شود .

یکی دیگر از تجهیزات بسیاری از دستگاه اره لنگ کلید ایمنی خودکار است که اگر تیغه هنگام کار شکسته شود به طور خودکار ماشین را متوقف می کند و کلید ایمنی از هر گونه آسیبی که در صورت ادامه کار ماشین با تیغه شکسته ممکن است رخ دهد جلوگیری می کند .

نکته شماره 1 :

دستگاه اره لنگ بیشتر برحسب تیغ های 450 میلی متر و 600 میلیمتر ساخته می شوداره لنگهای که تیغ 45 را می گیرند برش نهایی آنها 27/5 یا 28 و اره لنگ هایی که تیغ 600 میلیمتررا میگیرند برای میلگردها یی با سایز 400 میلیمتر یا 40 سانتی متر می باشد و برای میلگردهایی ( چهار گوش ) یا بالا تر از اره نواری استفاده می شود .

دستگاه اره لنگ که تیغ 450 میلیمتر را میگیرد در 0 درجه میلگرد 250 میلیمتر را برش میدهد و در 45 درجه میلگرد 120 میلیمتر و در 60 درجه میلگرد 60 میلیمتر را به خوبی برش می دهد برش میلگرد چهار گوش دستگاه اره لنگ تیغه 450 در 0 درجه میلگرد چهار گوش 200 * 200 میلیمتر ودر 45 درجه میلگرد چهار گوش 70 * 70 میلیمتر ودر 60 درجه میلگرد چهر گوش 30 * 30 میلیمتررا بخوبی برش میدهد   

نکته شماره 2 :

ولتاز ورودی اره لنگ تیغه 45 , 380 ولت برابر 50 هرتز قدرت موتور 1/5 کیلو وات بادور 1400 RPM می باشد مخزن مایع آب صابونی اره لنگ 12 لیتر و ابعاد تیغ آنها 450*32*2 میلیمتر وابعاد دستگاه 1400 در 600 در 1200 و وزن این دستگاه 320 گیلو گرم میباشد دستگاه اره لنگ که تیغ 60 را میگیرد دینام دستگاه , ولتاژ وردی , ووزن آن بیشتر می شود 

انواع دستگاه اره لنگ نسبت به میزان برش :

  • اره لنگ 27.5 سانت برش مفید و تیغه آن 35 سانت و 40 سانتی متر
دستگاه اره لنگ چیست
  • اره لنگ 40 سانت برش مفید و تیغه آن 60 سانت و دستگاه اره لنگ 60 سانت برش مفید تیغه آن 80 سانت  
دستگاه اره لنگ چیست