انواع دستگاه حدیده برقی


انواع دستگاه حدیده برقی

حديده (حدیده لوله) ابزاري است كه داخل آن مانند مهره داراي دندانه ميباشد. از اين وسيله حدیده لوله کشی به عنوان دندانه روي سطح خارجي استوانه ها استفاده مي كنند.  براي حديده كردن قطعات كار لازم است كه حديده را روي قطعه بچرخانيم. همانطور كه حديده پيشرفت مي نمايد پيچ به وسيله دندانه هاي حديده تراشيده خواهد شد.

انواع حديده عبارت اند از :

حديده ثابت (حدیده برقی لوله فلزی) :

حديده ثابت (حدیده برقی) از يك قطعه مكعب مستطيل تشكيل شده كه جنس آن از فولاد سخت آب داده شده مي باشد. و داخل آن به صورت مهره دنده زده شده است. لبه برش حديده بوسيله شيارهايي كه در آن ايجاد شده بدست آمده است.

طرز كار با حديده مانند طرز كار با قلاويز ميباشد. البته بايد هميشه براي حديده كردن قطعات كوچك، بايد از حديده لوله استفاده كرد. اين نوع حديده را نمي توان تيز نمود ولي در عوض مي توان آنها را روي كار به سادگي مركز كرد و با يك مرتبه حديده كردن ، پيچ كامل ميشود. براي حديده كردن قطعات بزرگ با حديده ثابت نيروي نسبتا زيادي لازم ميباشد؛ به همين دليل قطر حديده هاي ثابت دستي از يك دوم اينچ تجاوز نخواهد كرد. 

حديده ثابت كه جنس آن از فولاد آب داده شده مي باشد داخل آن داراي دندانه بوده و براي ايجاد پيچ روي سطح خاجي ميله ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

حديده هاي شكافدار (متغير) :

حديده كردن بعضي از قطعات در يك مرحله امكان نداشته مخصوصا اگر پيچ دنده درشت باشد، زيرا ارتفاع دندانه ها زياد بوده و در نتيجه حديده در يك مرتبه عمل پيچ تراشي را كامل نمي كند. اگر بخواهيم عمل پيچ تراشي را در يك مرحله با بار زياد انجام دهيم امكان شكستن يا برز كردن پيچ بسيار زياد خواهد بود.

بدين جهت بايد از حديده هاي شكافداراستفاده كرد. معمولا اين نوع حديده را حديده متغير نيز مي نامند زيرا به وسيله شيار آن مي توان قطر حديده را زياد يا كم نمود. روي بعضي از دسته حديده ها يك راهنما يا يك حلقه براي راهنمائي آن روي قطعه كار، كار گذاشته شده است.

 حدیده گرد متغیر(شکافدار) اين راهنما باعث مي شود كه حديده روي ميله اي كه بايد حديده شود كاملا عمود قرار گيرد. روي حديده هاي متغير يك شيار وجود دارد كه ميتوان آن را به وسيله پيچي از خارج دسته تنظيم كرده قطر حديده را كوچك و بزرگ كرد تا اندازه مورد نظر بدست آيد. در صورتيكه قطر ميله بزرگ باشد ابتدا پيچ طرفين را باز كرده قطر حديده از حالت قبلي بزرگتر خواهد شد در اين صورت مي توان ميله را پيچ زده و چنانچه پيچ كامل نشود مجددا پيچ هاي طرفين را محكم كرده و عمل حديده زني را ادامه مي دهيم تا پيچ كامل شود.

حديده هاي دو پارچه :

حديده هاي دو پارچه از دو قطعه مجزا تشكيل شده و مي توان آنها را داخل جا حديده كه روي دسته حديده قرار دارد جا زد. به وسيله پيچي كه در يك طرف دسته حديده مي باشد.

 حديده هاي چپ گرد :

گاهي اوقات لازم است كه پيچ بصورت چپ گرد ساخته شود. در صورتيكه بخواهيم اين پيچ را بوسيله حديده بسازيم مي بايستي از حديده چپ گرد (چپ تراش) نيز استفاده كنيم. براي آشنايي بيشتر روي حديده، حرف L كه مشخص كننده چپ گردي حديده مي باشد حك شده است.